Đăng nhập

CƠ QUAN UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN

 

-         Địa điểm làm việc: Nhà 2 tầng (Phía sau nhà 3 tầng Huyện ủy)

-         Các thành viên cơ quan:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

ĐT cơ quan

1

Lê Xuân Hoàn

Chủ tịch

 

03203777570

2

Vũ Ngọc Châu

Phó chủ tịch

 

03203777570

3

Nguyễn Trường Toan

Phó chủ tịch- Tr. ban đại diện NCT

 

03203777570

4

Bùi Hồng Dương

Uỷ viên thường trực

 

03203777570

5

Phạm Trọng Tấn

Phó ban đại diện người cao tuổi

 

03203777570

6

 Chu Ánh Dương

 

 

03203777570