Đăng nhập

CƠ QUAN HUYỆN ĐOÀN

 

-         Địa điểm làm việc: Nhà 2 tầng (Phía sau nhà 3 tầng Huyện ủy)

-         Các thành viên cơ quan:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

ĐT cơ quan

1

 

Bí thư

 

03203777599

2

Vũ Thị Sang

Phó bí thư

 

03203777599

3

Nguyễn Mạnh Toàn

Phó bí thư

 

03203777599

4

Bùi Thị Diễn

Chuyên viên

 

03203777599

5

Nguyễn Thị Tuyết

Chuyên viên

 

03203777599