Đăng nhập

CƠ QUAN HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN

 

-         Địa điểm làm việc: Nhà 2 tầng (Phía sau nhà 3 tầng Huyện ủy)

-         Các thành viên cơ quan:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

ĐT cơ quan

1

Lã Thị Nhung

Chủ tịch

 

03203777550

2

Dương Thị Mai

Phó chủ tịch

 

03203777550

3

Vũ Thị Thanh Thuý

Phó chủ tịch   03203777550

4

Nguyễn Thị Lượt

Chuyên viên

 

03203777550