Đăng nhập

CƠ QUAN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN

 

-         Địa điểm làm việc: Khu khối các cơ quan huyện

-         Các thành viên cơ quan:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

ĐT cơ quan

1

 Nguyễn Thị Hải

 Chủ tịch

 

03203776871

2

Phạm Hồng Thái

Phó Chủ tịch

 

 

3