Đăng nhập

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN BÌNH GIANG

KHOÁ XXVII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

TT

Họ và tên

Chức vụ hiện tại

1

Nguyễn Trọng Tuệ

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ

2

Nguyễn Hữu Nam

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

3

Nguyễn Trung Kiên

Phó Bí thư Huyện uỷ- Chủ tịch UBND huyện

4

Nguyễn Ngọc Tuấn

Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện

5

Vũ Hữu Tuấn

Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ

6

Vũ Hồng Quang

Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện

7

Nguyễn Phương Vụ

Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện

8

Lê Vũ Dương

Ủy viên BTV HU, Chủ nhiệm TT UBKT Huyện uỷ

9

Vũ Viết Lập

HUV, Bí thư đảng ủy xã Vĩnh Hồng

10

Bùi Văn Quý

HUV, Bí thư đảng ủy thị trấn Kẻ Sặt

11

Vũ Đình Lập

HUV, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

12

Lê Văn Cương

HUV, Phó trưởng Ban Tuyên giáo HU

13

Vũ Kim Sơn

HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT HU

14

Lê Văn Cam

HUV, Phó Giám đốc TTBDCT huyện

15

Lê Xuân Hoàn

HUV, Chủ tịch UBMTTQ huyện

16

Nhữ Hồng Chuyên

HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

17

Lã Thị Nhung

HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện

18

Nguyễn Xuân Phúc

HUV, Bí thư đảng ủy xã Thái Dương

19

Nguyễn Thị Hải

HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện

20

Đào Đức Vỹ

HUV, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng

21

Nguyễn Văn Sơn

HUV, Trưởng phòng Tài chính - KH

22

Đào Thị Hương

HUV, Trưởng ban Dân vận HU

23

Trần Minh Thái

HUV, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

24

Trần Văn Chuyên

HUV, Trưởng phòng Nông nghiệp&PTNT

25

Đỗ Văn Dần

HUV, Bí Thư đảng ủy xã Thái Hòa

26

Hà Thị Thủy

HUV, Trưởng Phòng Nội vụ

27

Nguyễn Vũ Quang

HUV, Viện trưởng Viện Kiểm sát ND

28

Lê Xuân Khải

HUV, Chi cục trưởng Chi cục thuế Cẩm Bình

29

Nguyễn Thị Minh Lý

HUV, Chi cục trưởng Chi cục thống kê

30

Nguyễn Xuân Trường

HUV, Phó Chánh ánh Tòa án ND huyện

31

Phạm Thị Thu Hiền

HUV, Chánh Thanh tra huyện

32

Vũ Huy Cường

HUV, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tân Hồng

33

Phạm Ngọc Sử

HUV, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Hưng Thịnh

34

Vũ Đăng Chương

HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

35

Vũ Xuân Hiển

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Tuy

36

Nguyễn Mạnh Thường

HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cổ Bì

37

Vũ Thị Sang

HUV, Bí thư Huyện đoàn

38

 

 

39

 

 

40

 

 

41