Đăng nhập

 NHỮNG LỄ HỘI TIÊU BIỂU CỦA HUYỆN BÌNH GIANG

1. Lễ hội làng nghề Châu Khê:

            Lễ hội làng nghề vàng bạc Châu Khê được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ tới sự có công lớn với làng như Tướng quân Phạm Sỹ - người đã 2 lần phò giúp Vua Trần đánh tan giặc Nguyên Mông, khi mất được suy tôn là Thành hoàng làng; Ông Chu Tam Sương, người có công khởi lập nên Chu Xá Trang (Châu Khê ngày nay) và Thượng thư Bộ lại triều Hậu Lê ông Lưu Xuân Tín, người đã mang lại nghề vàng bạc cho dân làng Châu Khê.

            Lễ hội được diễn ra tại đình và chùa. Sáng 19 tháng giêng tổ chức tế lễ tại đình, sau đó rước kiệu thánh đi qua giếng, cột đồng hồ, lăng mộ thành hoàng, nghỉ tại chùa, rồi rước về đình. Buổi chiều tổ chức các trò chơi dân gian: Cờ Tướng, Chọi gà, các hoạt động thể thao, hát quan họ dưới ao đình. Dân làng và các dòng họ tổ chức dâng lễ vật tại đình và chùa trong 2 ngày 18, 19 tháng giêng. Đây là lễ hội điểm cấp tỉnh năm 2011.

2. Lễ hội làng Mộ Trạch:

            Lễ hội làng Mộ Trach được tổ chức nhằm tưởng nhớ tới vị thành hoàng làng Vũ Hồn, người được suy tôn là ông tổ dòng họ Vũ - Võ ở Việt Nam cùng các bậc danh nhân của làng (36 vị Tiến sỹ). Đồng thời trong lễ hội này, làng tổ chức biểu dương thành tích học tập của con em địa phương, phát huy truyền thống hiếu học của cha anh; công tác chuẩn bị lễ hội được chuẩn  bị trong những ngày trước đó, đến ngày 8 tháng giêng chính hội tổ chức các nghi thức: Tế, lễ và rước; nhiều nghi thức truyền thống đã được rút gọn, nay thực hiện rước từ Miếu qua Đình, tiến về chùa nghỉ kiệu, sau đó quay kiệu rước lại về đình. Lễ hội Mộ Trạch là một lễ hội lớn không chỉ người địa phương, mà còn thu hút được rất đông quan khách thập phương tham gia; là một trong những lễ hội lớn tiêu biểu của huyện Bình Giang. Sau các nghi thức tế lễ, rước là các hoạt động thể thao (bóng chuyền) và các trò chơi truyền thống (đấu vật, cờ tướng, cờ người).

3. Lễ hội Đền Cậy:

            Lễ hội truyền thống làng Cậy được diến ra vào tháng 2 và tháng 9. Lễ hội chính từ 10-15/2 là ngày sinh Đức Thành hoàng làng Bảo Phúc Đại vương, người đã có công giúp vua Hùng dép tan giặc Thục.

            Lễ hội Đền Cậy, ngoài các nghi thức truyền thống: Tế, lễ, rước như mọi địa phương khác, phần hội còn có các hoạt động thể thao truyền thống mang đặc tính của vùng quê sông nước. Đó là hội thi bơi thuyền chải được tổ chức trên sông Sặt, đoan qua làng Cậy (Trước đây thường tổ chức và dịp 10/3 nhưng sau đó được địa phương đưa vào chương trình hoạt động lễ hội để tiện cho công tác tổ chức, đỡ tốn kém kinh phí, thời gian, làm phong phú thêm cho nội dung lễ hội và tạo nên nét đặc trưng riêng của lễ hội Đền, chùa Cậy.

CÁC DI TÍCH  ĐƯỢC XẾP HẠNG

1. Di tích xếp hạng cấp Quốc Gia

TT

Tên di tích

Xã, thị trấn

Năm xếp hạng

1

Đình - Chùa Châu Khê

Thúc Kháng

25/01/1991

2

Đình Mộ Trạch

Tân Hồng

25/01/1991

3

Đình Nhân Kiệt

Hùng Thắng

26/5/1995

4

Đền - Chùa Cậy

Long Xuyên

20/7/1994

5

Chùa Phú Khê

Thái Học

07/5/1997

6

Nhà thờ họ Nhữ

Thái Học

02/02/1993

7

Đình Cao Xá

Thái Hoà

26/4/1994

8

Chùa - Miếu Đan Loan

Nhân Quyền

12/02/1999

9

Lầu bình thơ Phạm Đình Hổ

Nhân Quyền

12/02/1999

10

Đình Bùi Xá

Nhân Quyền

19/01/2001

11

Đình Trạch Xá

Tân Hồng

19/01/2001

12

Đình Ngọc Cục

Thúc Kháng

19/01/2001

13

Miếu Mộ Trạch

Tân Hồng

2010

14

Đền- Chùa - Nghè Vạc

Thái Học

Đề nghị 2013

 

 

 

 

 

2. Di tích xếp hạng cấp Tỉnh

TT

Tên di tích

Xã, thị trấn

Năm xếp hạng

1

Đình - Chùa Bằng Trai

Vĩnh Hồng

2005

2

Đình Trinh Nữ

Hồng Khê

2005

3

Đền Ô Xuyên

Cổ Bì

2007

4

Đình - Chùa Nhữ Thị

Thái Hoà

2008

5

Chùa - Miếu Bình Đê

Bình Xuyên

2006

6

Đình Sồi Cầu

Thái Học

2009

7

Đình Trâm Mòi

Thái Hoà

2010

8

Đình Phục Lễ

Vĩnh Hồng

2010

9

Đình Lương Ngọc

Thúc Kháng

2010

10

Đình Hoàng Sơn

Thái Dương

2010

11

Đình Thuần Lương

Hùng Thắng

2011

12

Đình - chùa Vĩnh Lại

Vĩnh Tuy

2011

12

Chùa Chè thôn Lương Ngọc

Thúc Kháng

2011

14

Miếu - Chùa Dương Xá

Nhân Quyền

2011

15

Chùa Trâm Khê

Thái Hoà

2011

16

Đình - Chùa Tào Khê

Thúc Kháng

2012

17

Đình Hồ Liễn

Vĩnh Tuy

2012

18

Đình - Chùa My Thữ

Vĩnh Hồng

2013

19

Đình  My Khê

Vĩnh Hồng

2013

 

 

 

 

3. Danh mục di sản văn hóa phi vật thể đề nghị bảo vệ cấp Quốc gia năm 2013

TT

Tên Di sản

Địa điểm

Xã, thị trấn

1

Nghệ thuật Hát Trống quân

Thôn Tào Khê - Ngọc Cục

Thúc Kháng