Đăng nhập
 • Bình Minh
 • Xã Bình Minh là một xã thuần nông, nằm ở trung tâm huyện, có diện tích tự nhiên là 406.85 ha; Thu nhập chính là nghề trồng cây lúa nước. lên thu nhập bình quân đầu người thấp, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Xã có 05 thôn: Trong đó có 03 thôn được tỉnh, huyện công nhận đạt danh hiệu làng văn hóa và 02 thôn đạt danh hiệu làng sức khỏe; tổng số nhân khẩu trong toàn xã đến 31/12/2013 là  4.850 nhân khẩu.

  Song những năm gần đây trên địa bàn xã, huyện có nhiều công ty đóng trên địa bàn. Do vậy lượng lao động dư thừa đã có việc làm, người lao động tăng thu nhập, đời sống được ổn định, cơ sở vật chất ngày càng được nâng cao.

  Trạm y tế xã và Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I

     Số điện thoại tại Văn phòng UBND xã là:  0320.3778.314

     Danh sách cán bộ chủ chốt xã gồm:

            1. Ông: Vũ Duy Nhu- Bí thư đảng bộ - Chủ tịch HĐND: 

            2. Ông: Vũ Văn Luyện - Phó bí thư thường trực:                 

            3. Ông: Lê Quang Sáng - Chủ tịch UBND:                         

            4. Ông: Vũ Đình Nhi - Phó chủ tịch UBND:                      

            5. Ông: Đỗ Văn Dũng - Phó chủ tịch HĐND:                    

  Địa chỉ Cổng thông tin điện tử: binhminh.binhgiang.haiduong.gov.vn