Đăng nhập
 • Thái Hòa
 • Xã Thái Hòa, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

   

  I. Khái quát xã Thái Hòa

  1. Vị trí địa lý: Xã Thái Hòa nằm ở phía Nam huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

  - Phía Đông giáp xã Bình Xuyên.

  - Phía Tây giáp xã Thái Dương.

  - Phía Nam giáp xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện.

  - Phía Bắc giáp xã Thúc Kháng, Tân Hồng, Bình Minh.

  2. Đặc điểm của địa phương: Thái Hòa có diện tích tự nhiên là 770,35ha, bao gồm 06 thôn gồm: An Đông, Nhữ Thị, Cao Xá, Trâm Mòi, Trâm Giữa, Trâm Phúc; toàn xã có 7265 nhân khẩu. Thái Hòa là một xã thuần nông, độc canh cây lúa, đời sống văn hóa phong phú. Đến nay, 6/6 thôn trong xã được công nhân Làng Văn Hóa.

  II. Thông tin về Đảng ủy - UBND xã Thái Hòa

  1. Số điện thoại cơ quan: 03203.576.010

  2. Email: thaihoaubndxa@gmail.com

  3. Lãnh đạo chủ chốt của xã nhiệm kỳ 2015 – 2020:

  - Đ/c Đỗ Văn Dần - Bí thư Đảng ủy;

  - Đ/c Nhữ Đình Thể - Phó bí thư thường trực Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã;

  - Đ/c Nguyễn Văn Hợp - Chủ tịch UBND xã;

  - Đ/c Hà Văn Tào -Phó  Chủ tịch HĐND xã;

  - Đ/c Vũ Văn Tĩnh - Phó chủ tịch UBND xã.

  Địa chỉ Cổng thông tin điện tử: thaihoa.binhgiang.haiduong.gov.vn