Đăng nhập
 • Bình Xuyên
 • SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

   

   1 . Đặc điểm tình hình :

        - Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax, địa chỉ trang tin điện tử : Thôn trại như, xã Bình xuyên, điện thoại : 0320.3603630 .

       - Quá trình thành lập và phát triển : Xã Bình xuyên được thành lập ngày mùng 10 tháng 10 năm 1946 .

       - Những đặc điểm chính của đơn vị địa phương ( về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất ) , các tổ chức Đảng, đoàn thể :

      + Về điều kiện tự nhiên , xã hội : Xã Bình xuyên nằm ở phía Nam huyện Bình giang, tỉnh Hải dương, xã có diện tích tự nhiên là 853,78 ha. Toàn xã có 9 thôn với tổng dân số là 9.865 nhân khẩu, có 2656 hộ gia đình .

      + Cơ cấu tổ chức : UBND xã có 23 cán bộ , công chức chuyên trách và 47 cán bộ không chuyên trách . Trình độ có 11 cán bộ có trình độ Đại học , 21 cán bộ có trình độ cao đẳng, trung cấp.

     + Về có sở vật chất : Trụ sở làm việc của UBND xã được xây dựng khang trang, kiên cố ; có đủ phòng làm việc cho tất cả các ban, ngành . Hầu hết các phòng ban đều được trang bị máy tính, máy in phục vụ công tác .

     + Các tổ chức Đảng, đoàn thể : Các ngành, đoàn thể MTTQ, hội phụ nữ, hội CCB, hội nông dân, Đoàn thanh niên, công đoàn hoạt động đều tích cực hằng năm đều được công nhận danh hiệu các đoàn thể trong sạch , vững mạnh …

     2 . Chức năng, nhiệm vụ được giao :

  - Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm ; lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ; tổ chức thực hiện ngân sách địa phương; tổ chức và hướng dẫn việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển CN – TTCN và hướng dẫn công nhân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi trong sản xuất theo quy hoạch, kế hoạch chung và phòng trừ các bệnh dịch đối với cây trồng và vật nuôi ; Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục ở Địa phương; phối hợp với trường học huy động trẻ em vào lớp 1 đúng độ tuổi; Tổ chức thực hiện các chương trình Y tế cơ sở, dân số, kế hoạch hóa gia đình được giao; Vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh ; Phòng chống các dịch bệnh; Xây dựng phong trào và tổ chức các hoạt động văn hóa , thể dục thể thao; Tổ chức các lễ hội cổ truyền ; Thực hiện chính sách, chế độ đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, những người và gia đình có công với nước theo quy định của Pháp luật;

   - Tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo; vận động nhân dân giúp đỡ các gia đình khó khăn, người già cô đoan, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; Tổ chức các hình thức nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng chính sách ở địa phương theo quy định của pháp luật .

  Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Kinh tế; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và đất đai; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; xây dựng, giao thông vận tải; thương mại, dịch vụ và du lịch; giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá, thông tin và thể dục thể thao; khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường; quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo; thi hành pháp luật; xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính.

  II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

  Giai đoạn (2010 - 2013), tuy gặp khó khăn về mọi mặt nhưng được sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ  của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở ban ngành của tỉnh Hải Dương. Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân- Uỷ ban nhân dân huyện, các phòng ban trong huyện. Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Xã đã xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung khai thác các tiềm năng thế mạnh, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng CNH-HĐH. Kết quả nổi bật đạt được trên các lĩnh vực cụ thể như sau:

  1. Thưc hiện nhiệm vụ được giao:

  a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng:

  * Lĩnh vực phát triển kinh tế:

  - Giai đoạn (2010-2013), lĩnh vực phát triển kinh tế của xã đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ. Giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu của xã tăng trưởng khá cao, nằm trong tốp tăng cao của Huyện, tỉnh Hải Dương; sản xuất nông nghiệp liên tục đạt đỉnh cao về năng suất, sản lượng và bình quân lương thực đầu người, hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXXVII,  đề ra .

  -Tăng trưởng kinh tế đạt 11,72%/năm ( năm 2013 tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 12,5%). Đây là giai đoạn thực hiện Chỉ thị số 17/2006/CT-TTg, ngày 08 tháng 05 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - Xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006 – 2010) theo nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ X của đảng.

  - Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, thủy sản tăng thêm 86.6%/năm; Công nghiệp - Xây dựng tăng thêm 53.8%/năm; Dịch vụ tăng thêm 99.6%/năm

  - Thu nhập bình quân đầu người năm 2005 đạt 9,3 triệu đồng/người/năm, năm 2013 đạt 24 triệu đồng/người/năm.

  Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 41%/năm, là trong nhiều năm liền có số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã vượt cao so với kế hoạch tỉnh giao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ đến năm 2013 là: 13.25% - 68.02% - 18.73%

  -         Phát triển Nông nghiệp:

          + Trong giai đoạn 2009-2013. Xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn; tập trung chỉ đạo nông dân phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy nhanh việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế và tăng thu nhập cho người lao động; từng bước áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học vào sản xuất; đưa nhanh một số mô hình và giống lúa mới chất lượng cao vào sản xuất. Bước đầu hình thành một số hộ sản xuất kinh doanh kiểu công nghiệp, thực hiện hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới.

  + Từ năm 2009 đến nay xã đã tích cực quy hoạch các vùng lúa lai, lúa chất lượng cao, diện tích chiếm hơn 75%; năm 2013 đã quy được 4 vùng cây lúa có giá trị kinh tế cao, đồng thời tập trung chỉ đạo tăng diện tích gieo cấy mạ non (mạ sân) và gieo vãi, đến nay tỷ lệ gieo vãi đạt trên 90% diện tích... Sản xuất nông nghiệp của xã liên tục được mùa; Hàng năm, năng suất lúa Bình Xuyên bình quân đạt 126 – 130 tạ/ha; từ năm 2009- 2013 là xã đứng trong tốp đầu của huyện về năng suất lúa; Năng suất lúa cả năm đạt 129,85 tạ/ha, đạt 100% kế hoạch năm, cao hơn bình quân chung của huyện 5,73 tạ/ha. Giá trị sản xuất nông nghiệp năm bình quân trên 1 ha đất canh tác năm 2006 đạt 55 triệu đồng, đến năm 2013 là trên 95 triệu đồng.

  + Toàn xã hiện nay có 03 trang trại chăn nuôi, hàng năm tạo việc làm cho 50 lao động có thu nhập khá ổn định. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của xã đến năm 2013 có trên 23 ha, sản lượng hàng năm đạt trên 4.540 tấn. Nhiều chủ trang trại ở các thôn, đã đưa các giống cá mới như chép lai 3 máu, rô phi đơn tính, cá chim trắng, Cá Điêu Hồng.. vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao, trừ chi phí có thu nhập bình quân hàng năm  thu từ 80 – 100 triệu đồng. Điển hình là trang trại chăn nuôi lợn hộ Ông Lê Văn Tuấn thôn Kênh , hiện nay trang trại có 250 con lợn nái, số lợn con xuất chuồng bình quân khoảng 400 con/tháng, doanh thu hàng năm đạt hàng tỷ đồng.

          - Xây dựng nông thôn mới:

  + Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Chính phủ, sự chỉ đạo của tỉnh, huyện. Để thực hiện thành công chủ trương xây dựng Nông thôn mới, Xã đã tập trung chỉ đạo quyết liệt về chương trình MTQGXD nông thôn mới; chỉ đạo tổ chức tốt hội nghị Phát động phong trào thi đua "Bình Xuyên cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", giao nhiệm vụ cho các tổ chức chính trị, các thôn thực hiện các bước xây dựng nông thôn mới. Đưa cán bộ  , BCĐ , 9 thôn đi học tập kinh nghiệm ở Thái Bình, Nam Định. Đến nay toàn xã đã hoàn thành bước khảo sát, phê duyệt xong đề án quy hoạch xây dựng nông thôn mới; trong đó có 9/9 đã thực hiện ,đang chỉnh trang đồng ruộng dồn ô đổi thửa và xã hoàn thành 15/19  tiêu chí (trong tổng số 19 tiêu chí);  Phấn đấu đến trước năm 2015, xã đạt chuẩn nông thôn mới.

  -  Lĩnh vực Công nghiệp - Xây dựng:

          + Là xã mặc dù cách xa trung tâm huyện , tỉnh, giao thông khó khăn , nhưng với sự đồng thuận của cán bộ đảng viên và nhân dân trong toàn xã đã tìm các giải pháp tốt nhất nhằm phát triển công nghiệp, TTCN, dịch vụ và phát triển làng nghề. Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng trưởng bình quân 19,7%/năm, trong đó công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương tăng 18,45%/năm. Giá trị sản xuất dịch vụ tăng bình quân 15,1%/năm. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá tăng bình quân 20,17%/năm. Các hoạt động vận tải phát triển mạnh, giá trị sản xuất ngành vận tải tăng bình quân 14,7%/năm, tổng nguồn vốn tín dụng huy động tăng 22,4%/năm.

  -         Về phát triển công nghiệp:

  + Từ năm 2009 đến nay, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã các nhiệm kỳ  đã và đang tập trung phát triển mạnh, nhanh công nghiệp. Điểm nổi bật nhất là 5 năm trở lại đây xã đã và đang trở thành tâm điểm thu hút vốn đầu tư của nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước.  Trên địa bàn hiện nay có 1công tyPan ta khu công nghiệp, 01 làng nghề thu hút trên 3.000 lao động.

  + Hoạt động sản xuất CN-TTCN, làng nghề trên địa bàn khá sôi động. Các HTX, doanh nghiệp, công ty, hộ gia đình sản xuất ổn định, kinh doanh nghiệp làm ăn có lãi phát triển tốt. Phát triển CN-TTCN đã góp phần giải quyết công ăn, việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động, với mức thu nhập bình quân từ 2.500.000 đồng đến 4.500.000 đồng/người/tháng.Xã có 01 làng nghề truyền thống; hiện nay  làng nghề đã khai thác và phát huy tiềm năng thế mạnh ở địa phương, tạo ra nhiều loại sản phẩm hàng hoá cho xã hội, đặc biệt là khai thác sử dụng lao động tại địa phương, tạo công việc làm cho hàng ngàn lao động, tăng thu nhập cho hộ gia đình, góp phần tích cực vào phong trào xoá đói giảm nghèo.

  -         Về công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản :

  + Đã thực hiện quy hoạch. Trong các năm từ 2009 đến 2013, thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án như: Dự án giãn dân, Dự án phát triển công ty, các trang trại , y tế,trường học, thể thao, đảm bảo đúng,pháp luật, thời gian quy định, được huyện đánh giá cao.

  + Xã,  tích cực huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng, kiên cố hóa phòng học, đồng thời triển khai thực hiện đề án 20 của Chính phủ về kiên cố hoá trường, lớp học; có 100% số phòng học được kiên cố cao tầng; các công trình xây dựng trụ sở làm xã.

  + Tỷ lệ số hộ gia đình sử dụng điện hiện nay đạt 100%. Điện đã tác động mạnh đến sản xuất công nghiệp nông thôn, nhiều khâu trong sản xuất nông nghiệp được điện khí hoá, cơ giới hoá như : làm đất chiếm 100%, tưới tiêu 85% diện tích, vận tải 90%, tuốt lúa 100%, xay sát 100%.

  -         Về Giao thông, thủy lợi :

  + Trong 5 năm (2009 - 2013) xã đã xây dựng được 29,2 km đường các loại. Đến nay, 100% các tuyến  đường liên thôn đã được rải bê tông, đường giao thông các thôn được cứng hoá.

  + Hệ thống thuỷ lợi được ưu tiên đầu tư và từng bước phát huy tác dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Các tuyến kênh mương cấp I một số trạm bơm được xây dựng mới, chương trình kiên cố hoá kênh mương đã từng bước được thực hiện.

  - Về Thương mại - dịch vụ :

   + Giá trị sản xuất dịch vụ tăng bình quân 15,1%/năm. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá tăng bình quân 20,17%/năm. Các hoạt động vận tải, bưu chính viễn thông, ngân hàng, ăn uống, ...phát triển mạnh, giá trị sản xuất ngành vận tải tăng bình quân 14,7%/năm, doanh thu bưu chính viễn thông tăng 7,6%/năm, tổng nguồn vốn tín dụng huy động tăng 22,4%/năm.; nhờ đó khối lượng hàng hóa lưu thông ngày càng tăng, cơ cấu mặt hàng phong phú, đa dạng đáp ứng được nhu cầu cơ bản về sản xuất và tiêu dùng của các tầng lớp dân cư trong và ngoài địa bàn.

  + Bưu chính – Viễn thông duy trì tốc độ phát triển cao theo hướng hiện đại, đa dạng hoá hình thức phục vụ. Bình quân 9,3 máy/100 dân; đến năm 2011 có trên 85% số dân trong xã có máy điện thoại di động hoặc cố định; 100% các trường học thuộc cấp học và bậc học đã kết nối Internet phục vụ nhu cầu giảng dạy và học tập của thầy và trò.

  - Về Tài nguyên và Môi trường:

  + Công tác quản lý đất đai tiếp tục có tiến bộ. Thực hiện tốt công tác xây dựng quy hoạch, sử dụng đất đai giai đoạn 2006 - 2010; thực hiện tốt công tác quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2020; kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015. Đến năm 2012, toàn xã đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 92,5%.

  + Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm hơn: triển khai qui hoạch, xây dựng bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh, trang bị các thiết bị xử lý, thu gom rác thải... nhờ vậy môi trường các thôn luôn được đảm bảo. Hiện nay xã đang tập trung xử lý những vi phạm đất đai, đặc biệt là những trường hợp lấn chiếm đất công, đất 03, xây dựng nhà trái phép trên đất chuyển đổi được nhân dân đồng tình.

  * Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội:

  - Về Giáo dục - Đào tạo:

  + Trong nhiều năm UBND xã đã chỉ đạo lĩnh vực Giáo dục theo đúng hướng. Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững và có bước phát triển. Quy mô trường lớp ở các bậc học ổn định và phát triển; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào THPT giai đoạn 2005- 2012 đạt trên 80%; thường xuyên quan tâm đến công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho trường học; đến nay toàn xã có 100% số phòng học được kiên cố cao tầng; số trường đạt chuẩn Quốc gia 3/3 trường, chiếm 100%; Chất lượng giáo dục có nhiều tiến bộ; năm 2012 học sinh giỏi cấp tỉnh có 12 em, cấp huyện 21 em; số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng 32 em. Tỷ lệ giáo viên có tỷ lệ đạt chuẩn trở lên tăng; bậc học mầm non giáo viên đạt chuẩn đạt 96,2%; bậc tiểu học đạt 100%; bậc học THCS đạt 100%.

  - Về Y tế và Dân số:

  + Chất lượng các dịch vụ y tế được nâng lên, một số dịch vụ y tế được triển khai có hiệu quả; có trạm y tế đạt Chuẩn Quốc gia; xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng công tác khám chữa bệnh tuyến cơ sở. Chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân được nâng lên, kết quả năm 2012 đã khám và điều trị cho 1500 lượt người, đạt 125,3% kế hoạch năm; đầu tư xây dựng cơ sở. Giữ vững kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 15,5%; tỷ lệ dân số tự nhiên là 1,0%; 68,4%  trạm xá xã có bác sĩ.

  - Về Phát triển sự nghiệp văn hoá:

  + Công tác văn hóa - xã hội của xã, cho đến nay toàn xã đã thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng khu dân cư tiên tiến, thực hiện tốt Pháp lệnh chủ ở cơ sở. Các thiết chế văn hoá từng bước được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần ngày càng cao của người dân. Phong trào thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội chuyển biến tích cực.

          + Phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa đã tạo ra sự chuyển biến tích cực rõ nét. Đến nay có 9/9 số thôn, khu dân cư đạt danh hiệu thôn, khu dân cư văn hoá bằng 100% cơ quan, đơn vị văn hóa; 86,8% hộ gia đình đạt gia đình văn hoá; có điểm bưu điện văn hoá xã, tủ sách pháp luật.

  - Về  Thể dục- Thể thao, thông tin báo chí:

  + Phong trào thể dục, thể thao quần chúng tiếp tục phát triển,  6/9 khu dân cư có khu vui chơi thể dục - thể thao. Tỷ lệ dân số luyện tập thể thao thường xuyên đạt trên  55 % .

  + Công tác báo chí, phát thanh, truyền thanh hoạt động có chất lượng và hiệu quả cao; 100% thôn,có hệ thống truyền thanh; thời lượng phát thanh, truyền thanh ngày một tăng, chất lượng hoạt động ngày càng tốt hơn, đảm bảo tuyên truyền đúng định hướng, đổi mới cả nội dung, hình thức, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung tuyên truyền kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các mô hình, điển hình tiên tiến.

  - Về công tác an sinh xã hội:

  + Hàng năm đã giải quyết việc làm cho 200 -300 lao động, trong đó có từ 16 - 19 lao động xuất khẩu.  Thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo năm 2013; tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 3%; số người nghèo còn 300 người; số hộ cận nghèo là 78 hộ, số người cận nghèo 312người; số hộ thoát nghèo là 62hộ, số hộ thoát cận nghèo 53 hộ (theo tiêu chí mới).

  - Với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", các chính sách xã hội luôn được xã thực hiện một cách chu đáo. Những năm qua, xã đã phát động phong trào hướng về cội nguồn, xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, hàng năm thu được hàng trục triệu đồng. Thường xuyên thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, đảm bảo cho các hộ chính sách có mức sống trên trung bình ở địa phương; đồng thời triển khai thực hiện kịp thời các chính sách đối với người có công, người nghèo, người cao tuổi, người tàn tật. Hỗ trợ người nghèo vay tín dụng ưu đãi, cấp thẻ bảo hiểm y tế, miễn giảm các khoản đóng góp trong nhà trường; làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa; thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động, triển khai bảo hiểm y tế tự nguyện, công tác từ thiện nhân đạo ngày càng có hiệu quả.

  * Công tác nghiên cứu và áp dụng Khoa học và công nghệ:

  - Được các phòng, ban chuyên môn trong huyện giúp đỡ tạo điều kiện cho xã thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền chế độ, chính sách, pháp luật KH&CN;

  - Chủ động phối hợp với Sở KH&CN tỉnh tổ chức tốt công tác phổ biến luật và các văn bản hướng dẫn về Sở hữu trí tuệ, Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Đo lường, nghiệp vụ kiểm tra, thanh tra… cho các đối tượng trực tiếp thực thi pháp luật ở huyện, xã và một số cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trên địa bàn.

  - Phối hợp có hiệu quả với các Sở, ngành của tỉnh,huyện và các cơ quan khoa học ở Trung ương trong công tác nhân rộng kết quả các đề tài, dự án, mô hình ứng dụng KH&CN trong đó lĩnh vực nông nghiệp được chú trọng áp dụng như:

  + Xã đã chủ động đưa dòng lúa lai F1 hệ hai dòng; phương pháp và kỹ thuật gieo mạ sân được áp dụng ở trên địa bàn.

  + Mô hình nuôi trồng thủy sản đưa các giống mới vào nuôi ứng dựng tại các thôn như cá trê lai, cá rô đầu vuông, nuôi ngan vịt siêu lạc, siêu trứng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho thu nhập đến trên 200 triệu đồng/ha;

  * Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng:

  - Đã làm tốt quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; 5 năm qua không xảy ra điểm nóng, an ninh nông thôn được đảm bảo. Công tác bảo vệ Đại hội Đảng các cấp qua các nhiệm kỳ và Bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XI (2002-2007), Khóa XII (2007-2011), Khóa XIII (2011-2015) và Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp được đảm bảo tuyệt đối an toàn. Hàng năm xã đều làm tốt công tác tuyển quân đảm bảo chất lượng, công khai, dân chủ, đúng luật, hoàn thành đủ 100% chỉ tiêu trên giao.

  - Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, “Thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”, phong trào quần chúng “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Đảm bảo an toàn giao thông”. Phong trào thi đua “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”, “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân”, thi đua “Quyết thắng” trong lực lương vũ trang nhân dân được phát động liên tục, rộng khắp. Công an xã nhiều năm liên tục được cấp trên công nhận TSVM.

  * Công tác quản lý nhà nước:

   - Trong nhiều năm qua xã đã được thực hiện có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội (chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng), góp phần trực tiếp giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng – an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phát hiện, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để xảy ra điểm nóng, điểm nổi cộm.

  * Kết quả cải cách hành chính

  * Đổi mới công tác quản lý

  Năm 2009-2013 mặc dù tình hình kinh tế khó khăn, thời tiết diễn biến bất thường nhưng xá Bình xuyên vẫn đạt những thành tích nhất định trong sự nghiệp phát triển kinh tế , văn hóa, chính trị, xã hội đó là do sự đoàn kết của toàn đảng, toàn dân và lực lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động trên địa bàn xã nhà, sự đổi mới công tác quản lý trên mọi lĩnh vực; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phải sâu sát thực tế, gần gũi với cơ sở để nắm bắt tình hình, áp dụng những tiến bộ khoa học công nghệ, đẩy nhanh tiến độ thông tin, báo cáo nhằm mục đích kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh, những vấn đề liên quan đến đời sống của nhân dân địa phương .

            Cải cách hành chính :

  Xã Bình xuyên đã triển khai đồng bộ và và có hiệu quả cải tiến trên 4 lĩnh vực : Cải cách thể chế, cải cách bộ máy hành chính, đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, cải cách tài chính công, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội và giữ vững ổn định chính trị. Làm tốt công tác khai sinh, khai tử, tiếp nhận và chứng thực giao dịch dân sự cho nhân dân trong xã. Năm 2013 đã cấp giấy khai sinh cho 228 trường hợp , khai tử 43 trường hợp, đăng  ky kết hôn 72 cặp Vợ chồng, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho 62 trường hợp .

  - Hoàn thành tốt việc chứng thực các loại ; văn bản, bản sao, tại bộ phận “ Một cửa “ theo đúng quy định . Năm 2013 đã chứng thực 853 loại giấy tờ , lệ phí chứng thực là 2.760.000 đồng . Đồng thời kết hợp với đài truyền thanh tổ chức tốt công tác tuyên truyển, phổ biến giáo dục pháp luật và các loại quy phạm văn bản pháp luật khác.

  C ) Các giải pháp công tác;sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với địa phương :

  -Các giải pháp công tác :

  Chỉ đạo triển khai và tổ chức hiện tốt các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 ; đồng thời thực hiện tốt mục tiêu kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng ; tận dụng thời cơ, nắm bắt những thuận lợi, đồng thời dự báo trước các khó khăn, các mặt không thuận lợi để kịp thời có giải pháp phù hợp hạn chế những tác động bất lợi đến phát triển KT-XH .

  -Trong sản xuất Nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản: Đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế Nông nghiệp; phát triển lúa sang lúa lai chất lượng cao, lúa hàng hóa. Đưa nhanh các giống lúa có năng suất và giá trị kinh tế cao qua khảo nghiệm vào sản xuất . Khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung và xử ly chất thải đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường ;

  -Chủ động đối phó với những diễn biến bất thường của thời tiết trong những năm qua. Làm tốt công tác khuyến nông, chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật tăng cường hợp tác và liên kết với các nhà khoa học, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm nông sản cho nông dân .

  -Trong sản xuất công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp : Khuyến khích phát triển công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng sản xuất công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp. Triển khai thu hút lao đọng vào công ty, doanh nghiệp đang sản xuất tại xã, nhất là doanh nghiệp giầy da Huy Phong .

  -Tăng cường quản ly nhà nước về lĩnh vực giáo dục. Huy động xã hội hóa sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư cho giáo dực về cơ sở vật chất. Tích cực đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục, khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định.

    -Đa dạng hóa các hình thức chăm sóc sức khỏe, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Đẩy mạnh các hoạt động Y tế dự phòng, tăng cường công tác tuyên truyền vận động thực hiện các biện pháp KHHGD; Giảm tỷ lệ sinh và giảm tỷ sinh con thứ 3 .

   -Đẩy mạnh xã hội hóa công tác xóa đói giảm nghèo . Tăng cường các dịch vụ lao động, đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động ra nước ngoài và giải quyết lao động ở trong nước , lao động xuất khẩu .

  -Tiếp tục cải tiến đổi mới công tác thi đua – khen thưởng, chú trọng công tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến; gắn tổ chức các phong trào thi đua tạo sự chuyển biến trong công tác thi đua khen thưởng ở các nghành, các xã, thị trấn nhằm huy động tối đa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm .

  -Tăng cường củng cố Quốc phòng- An ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; tăng cường thực hành tiết kiệm và phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường các biện pháp kiềm chế và đảy lùi tai nạn giao thông, tích cực đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Chủ động nắm bắt tình hình và chủ động và xử lý các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở ; giải quyết dứt điểm tồn dodpngj về đơn thư khiếu nại tố cáo.

  *Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn , đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội  đối với địa phương :

  -Về mô hình xây dựng và phát triển nông thôn mới :

  Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của chính phủ, sự chỉ đạo của Tỉnh. Huyện Bình Giang đã chọn xã Bình Xuyên là một trong 5 xã của Huyện làm điểm về triển khai xây dựng mô hình nông thôn mới. Để thực hiện thành công chủ trương xây dựng nông thôn mới cấp ủy Đảng và chính quyền xã đã tổ chức tốt hội nghị phát động phong trào thi đua “ Xã Bình Xuyên cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới “ , giao nhiệm vụ cho các thôn thực hiện các bước xây dựng nông thôn mới . Đến nay cấp ủy, chính quyền, địa phương xã Bình Xuyên đã có nhiều biện pháp quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả, từng bước chuẩn hóa các chỉ tiêu mà chương trình đề ra. Để thực hiện thành công chủ trương xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ và chính quyền xã đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới tất cả các tầng lớp nhân dân, đồng thới lấy ý kiến của nhân dân về 19 bộ chỉ tiêu thông qua các hội nghị quân, dân chính với sự nỗ lực và tinh thần đoàn kết cao , lãnh đạo, chính quyền và nhân dân, năm 2013 xã đạt được 15/19 tiêu chí, đạt 80%. Phấn đấu trước năm 2015 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

   - Mô hình sản xuất lợn sữa xuất khẩu theo quy mô trang trại .

     + Chăn nuôi thủy sản xã đã quy hoạch 3 trang trại chăn nuôi lợn nái theo hướng công nghiệp liên doanh với công ty cổ phần Thái lan, Hiện nay trong mỗi trang trại có khoảng 200 con lợn nái, số lợn con xuất chuồng bình quân khoảng 2.50 con / tháng, một năm xuất khoảng 2500 con lợn sữa,vàichục tấn lợn thịt ,số lợn trên chủ yếu được xuất khẩu sang trung Quốc, Thái làn và một phần cung cấp cho thị trường trong nước. Doanh thu hàng năm đạt hàng chục tỷ đồng- Đây là mô hình trang trại đã được sở Nông nghiệp và PTNT của tỉnh đánh giá là làm ăn hiệu quả hàng đầu trong tỉnh .

    - Mô hình thu hút công nhân trong và ngoài xã vào làm việc tại các công ty, Doanh nghiệp trên địa bàn.

  + Trong bối cảnh kinh tế trong nước, trong tỉnh suy giảm khó khăn, nhiều công ty, đoanh nghiệp trong và ngoài huyện bị phá sản hàng loạt, công nhân bị giải thể , không có công ăn, việc làm… Nhưng hiện nay trên địa bàn xã có nhiều doanh nghiệp làm ăn lại có hiệu quả, điển hình là Doanh nghiệp Giầy da Huy Phong , sản phẩm được xuất khẩu sang thị trường Đài Loan , Hàn Quốc và một số nước khác. Doanh thu bình quân khoảng trên 2 triệu USD/ năm đã và đang thu hút khoảng 3000 công nhân vào sản xuất, trong đó số công nhân trong xã có từ 1300-1500 công nhân vào làm việc , mức lương công nhân trung bình từ 2,7-3,9 triệu/ người/ tháng, Doanh nghiệp Huy Phong vẫn đang tiếp tục đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất .Từ những mô hình phát triển kinh tế nêu trên, xã Bình Xuyên đã tiếp tục đón hàng chục đoàn của các xã trong tỉnh về thăm quan và học tập kinh nghiệm.

         Từ những kết quả trên mà Đảng bộ và nhân dân xã Bình Xuyên đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước trao như Danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, Cờ thi đua của Chính phủ, Huân chương lao động hạng ba, nhiều Bằng khen, giấy khen của Trung ương, Tỉnh, Huyện...

   Thông tin của Lãnh đạo UBND xã:

  1. Bí thư Đảng uỷ:    Đoàn Quang Nước ,  Điện thoại:  0983.778.151

  2. Phó bí thư TT Đảng uỷ, CT HĐND: Nguyễn Văn Luân,  Điện thoại :   0989.290.848

  3. Chủ tịch UBND: Nhữ Đình Tảo,  Điện thoại:   0983.028.379

  4. Phó chủ tịch UBND: Phạm Văn Thảnh,   Điện thoại:  0968.708.686

  5. Phó chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Thuấn,   Điện thoại:   0989.290.681

  6. Phó CT HĐND: Hồ Đình Vịnh

  Địa chỉ Cổng thông tin điện tử: binhxuyen.binhgiang.haiduong.gov.vn

  BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
  Bình Xuyên