Đăng nhập
 • Cổ Bì
 • Thông tin chung

  Xã Cổ Bì có diện tích tự nhiên 701,6 Ha; Dân số 7509 người (tính đến 31/12/2013);

  Ngành nghề chính của nhân dân trong xã là sản xuất nông nghiệp và kinh doanh dịch vụ

  Xã có 7 thôn đều được công nhân danh hiệu làng Văn hoá

  Xã được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kì chống Pháp năm 2002

  Thông tin cơ quan

  1- Đảng uỷ xã Cổ Bì: số điện thoại 03 203 779 108

  Bí thư đảng uỷ Đ/c Nguyễn Mạnh Thường

  Phó bí thư TT Đ/c Vũ Gia Tiếp

  2- Hội đồng nhân dân xã Cổ Bì

  Chủ tịch HĐND Đ/c Nguyễn Mạnh Thường

  Phó chủ tịch Đ/c Nguyễn Mạnh Tuyến

  3- Uỷ ban nhân dân xã Cổ Bì:số điện thoại 03 203 779 365

  Chủ tịch Đ/c Nguyễn Văn Suất 

  Phó chủ tịch Đ/c Nguyễn Đình Đoàn

  Địa chỉ Cổng thông tin điện tử: cobi.binhgiang.haiduong.gov.vn