Đăng nhập
 • Vĩnh Hồng
 • 1, Thông tin khái quát về xã

            Vĩnh Hồng là một xã lớn nằm gần trung tâm huyện Bình Giang, có diện tích tự nhiên là 836,6 ha. Trong đó diện tích cấy lúa 2 vụ là 518 ha, diện tích chuyển đổi 21 ha, diện tích nuôi trồng thủy sản 65 ha, diện tích đất thổ cư, đất chuyên dùng là 211,75 ha, có 8 công ty đang hoạt động trên địa bàn xã với diện tích đất cấp là 20,25 ha. Xã có 9 thôn với 2.855 hộ , 10.214 khẩu hành chính. Trong đó có 9.359 khẩu nông nghiệp, 855 khẩu phi nông nghiệp các công nhân lao động ở các công ty, có 5.700 người trong độ tuổi lao động, Đảng bộ xã có 387 đảng viên sinh hoạt ở 15 chi bộ. có 178 đồng chí được nhận huy hiệu 30 đến 65 tuổi đảng, ngành nghề chính của xã là sản xuất nông nghiệp, hàng năm có trên 2.000 lao động tham gia vào các ngành nghề phụ thương mại, dịch vụ.

            Năm 2013 Tổng sản phẩm địa phương (GDP) 182,5 tỷ đồng, tăng 13,46% so với năm 2012. Trong đó:

  - Giá trị sản xuất nông nghiệp 68,84 tỷ đồng, tăng 19,1% so với năm 2012.

  - Giá trị Công nghiệp - Xây dựng 69,72 tỷ đồng, tăng 8,6% so với năm 2012.

  - Thương mại - dịch vụ 43,94 tỷ đồng, tăng 12,2% so với năm 2012

            *  Cơ cấu kinh tế năm 2013:  ( 37,7 - 38,2 - 24,1 % )

  - Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 100 % kế hoạch huyện giao .

  - Sản lượng lương thực cả năm đạt 5. 957 tấn.

  - Bình quân lương thực đầu người 636 kg/người/năm.

  - Thu nhập bình quân đầu người 19,5 triệu đồng/người/năm, tăng 11,6% so với năm 2012.

            * Trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ biên giới tây nam, biên giới phía bắc xã Vĩnh Hồng có 7 Mẹ Việt Nam anh hùng, 186 liệt sỹ, 96 thương, bệnh binh, 32 nhiễm chất độc hóa học.

            * xã có 5 làng đạt danh hiệu và giữ vững danh hiệu làng văn hóa gồm:

  - Làng Phụng Viện được UBND tỉnh Hải Dương công nhận năm 1997.

  - Làng Phục Lễ được UBND huyện Bình Giang công nhận năm 2008.

  - Làng My Thữ được UBND huyện Bình Giang công nhận năm 2011.

  - Làng My Khê được UBND huyện Bình Giang công nhận năm 2013.

  - Làng Bằng Trai được UBND huyện Bình Giang công nhận năm 2013.

            * xã có 4 di tích được xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa:

  - Di tích Đình, Chùa làng Bằng Trai được UBND tỉnh xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa năm 2005.

  - Di tích Đình làng Phục Lề được UBND tỉnh xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa năm 2010.

  - Di tích Đình, Chùa làng My Thữ được UBND tỉnh xếp hạng là di tích lịch sử năm 2013.

  - Di tích Đình, Chùa làng My Khê được UBND tỉnh xếp hạng là di tích lịch sử  năm 2013.

  - Trạm Y Tế xã được công nhận chuẩn Quốc gia về Y Tế năm 2005.

  - Trường tiểu học được công nhận chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2012.

            2, Thông tin về cơ quan.

  - Số điện thoại cơ quan: 0320 3777285.

  - Email : ducquy.vpvh@gmail.com

  - Thông tin về lãnh đạo xã

  + Đồng chí:........................................ - Bí thư đảng bộ.

      Số điện thoại DĐ : 098 435 7679.

  + Đồng chí: Bùi Xuân Duyệt - Phó bí thư thường trực đảng ủy- Chủ tịch HĐND.

       Số điện thoại DĐ : 0986027370

  + Đồng chí: Vũ Văn Tuấn - Phó bí thư đảng ủy - Chủ tịch UBND xã.

       Số điện thoại DĐ : 098 481 6987.

  + Đồng chí: Vũ Học Nhất - Đảng ủy viên - Phó chủ tịch HĐND xã.

       Số điện thoại DĐ : 0984357677. 

  + Đồng chí: Vũ Văn Tư - Đảng ủy viên - Phó chủ tịch UBND xã.

       Số điện thoại DĐ : 098 892 5695. 

   

  Địa chỉ Cổng thông tin điện tử: vinhhong.binhgiang.haiduong.gov.vn