Đăng nhập
 • Hùng Thắng
 • Hùng Thắng là một xã thuộc huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam. Phía Đông giáp xã Long Xuyên, phía Nam giáp Tân Việt, Vĩnh Hồng, phía Tây giáp Vĩnh Tuy, phía Bắc giáp sông Sặt và Huyện Cẩm Giàng.

  Lãnh đạo chủ chốt của xã nhiệm kỳ 2015 – 2020:

  - Đ/c Phạm Đình Doanh - Bí thư Đảng ủy xã, CT HĐND xã; ĐT 0915808811

  - Đ/c Vũ Đình Khanh - Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã;

  - Đ/c Nguyễn Hữu Quyền– Phó bí thư - Chủ tịch UBND xã; ĐT 0975 234 702

  - Đ/c Phạm Đình Tới – Phó Chủ tịch HĐND xã;

  - Đ/c Nguyễn Quang Quyết - Phó chủ tịch UBND xã.

  Địa chỉ Cổng thông tin điện tử: hungthang.binhgiang.haiduong.gov.vn