Đăng nhập
 • Tráng Liệt
 • Tráng Liệt là một xã thuộc huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam. Xã Tráng Liệt có diện tích 2,1 km², dân số năm 1999 là 3622 người,[1] mật độ dân số đạt 1725 người/km².

   Lãnh đạo chủ chốt của xã nhiệm kỳ 2015 – 2020:

  - Đ/c Phạm Văn Vinh - Bí thư Đảng ủy xã;  ĐT 03203 775 983

  - Đ/c Quách Công Thọ - Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã;

  - Đ/c Quách Văn Hưng – Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã;

  - Đ/c Phạm Văn Hậu - Phó chủ tịch HĐND xã.

  - Đ/c Phạm Hồng Điệp - Phó chủ tịch UBND xã.

  Địa chỉ Cổng thông tin điện tử: trangliet.binhgiang.haiduong.gov.vn