Đăng nhập

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện huy động được trên 2 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm qua 02 ngày phát động "Ngày gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo"

 

Thực hiện Chỉ đạo của của Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam về việc phát động chương trình "Ngày gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo"; Trong 02 ngày 28 và 29/9/2021, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã phối hợp với 04 tổ chức chính trị xã hội là Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên tổ chức "Ngày gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo" trên địa bàn huyện.

Mục đích của việc tổ chức "Ngày gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo" là nhằm huy động nguồn tiền nhàn rỗi của nhân dân trên địa bàn tham gia gửi tiết kiệm tại Ngân hàng CSXH để tạo thêm nguồn vốn, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội của địa phương.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức "Ngày gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo" nên trong 02 ngày diễn ra chương trình, Ngân hàng CSXH huyện đã tiếp nhận hàng trăm lượt khách hàng là các cán bộ, hội viên các hội đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện đến tham gia gửi tiết kiệm. Trong đó Hội Phụ nữ là đơn vị có số lượng hội viên tham gia gửi tiết kiệm nhiều nhất trong các hội đoàn thể với tổng số tiền tiết kiệm huy động được trong 2 ngày đạt trên 1 tỷ đồng.

Sự nhiệt tình tham gia hưởng ứng của cán bộ, hội viên các Hội đoàn thể và nhân dân trong toàn huyện đã tạo nên thành công cho chương trình "Ngày gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo" trên địa bàn huyện với tổng số tiền đã huy động được qua 02 ngày diễn ra chương trình là trên 2 tỷ đồng.

Số tiền tiết kiệm huy động được qua chương trình "Ngày gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo" sẽ góp phần tạo thêm nguồn vốn ưu đãi dành cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội, có điều kiện để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống gia đình, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội của địa phương./.

 

Đài Phát thanh huyện thực hiện

 

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...